Tùy chọn đang có

Số lượng

479.000VND 545.000VND

Giá điểm thưởng: 10000

Mô tả

Một trong những hạnh phúc nhất trong cuộc đời này chính là có một người bạn để chia sẻ buồn vui, để có một người luôn lắng nghe và bên cạnh bạn dù cho có gì xảy ra. Vì vậy trong những dịp quan trọng trong cuộc đời họ, hoặc một ngày bình thường nào đó, hãy dành lời cảm ơn đầy chân thành đến người bạn đáng quí ấy bằng một bó hướng dương đầy rực rỡ và tươi sáng.


Một trong những hạnh phúc nhất trong cuộc đời này chính là có một người bạn để chia sẻ buồn vui, để có một người luôn lắng nghe và bên cạnh bạn dù cho có gì xảy ra. Vì vậy trong những dịp quan trọng trong cuộc đời họ, hoặc một ngày bình thường nào đó, hãy dành lời cảm ơn đầy chân thành đến người bạn đáng quí ấy bằng một bó hướng dương đầy rực rỡ và tươi sáng.