Flower Corner sẽ thu thập thông tin nào của bạn?
Các thông tin của người nhận bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ của cá nhân hoặc doanh nghiệp v…v… được cung cấp bởi chính người nhận sẽ được Flower Corner sẽ thu thập hợp pháp để hoàn thành đơn đặt hàng thành công.


Flower Corner sẽ sử dụng các thông tin này như thế nào?
Thông tin do Flower Corner thu thập được sử dụng cho mục đích chính là để chúng tôi có thể giao hàng tận nơi cho khách hàng và bất kì mục đích nào khách có liên quan trực tiếp đến mục đích chính hoặc bất cứ mục đích nào mà khách hàng yêu cầu.
Ngoài ra Flower Corner xin lưu ý rằng tại website của chúng tôi có chứa các liên kết dẫn đến các trang web khác và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách, bảo mật riêng tư tại các trang web khác. 
Đây là CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ TRỰC TUYẾN, được cập nhật vào tháng 12 năm 2017.
Flower Corner có quyền thực hiện điều chỉnh chính sách này bất cứ lúc nào.


Flower Corner sẽ thu thập thông tin nào của bạn?
Các thông tin của người nhận bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ của cá nhân hoặc doanh nghiệp v…v… được cung cấp bởi chính người nhận sẽ được Flower Corner sẽ thu thập hợp pháp để hoàn thành đơn đặt hàng thành công.


Flower Corner sẽ sử dụng các thông tin này như thế nào?
Thông tin do Flower Corner thu thập được sử dụng cho mục đích chính là để chúng tôi có thể giao hàng tận nơi cho khách hàng và bất kì mục đích nào khách có liên quan trực tiếp đến mục đích chính hoặc bất cứ mục đích nào mà khách hàng yêu cầu.
Ngoài ra Flower Corner xin lưu ý rằng tại website của chúng tôi có chứa các liên kết dẫn đến các trang web khác và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách, bảo mật riêng tư tại các trang web khác. 
Đây là CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ TRỰC TUYẾN, được cập nhật vào tháng 12 năm 2017.
Flower Corner có quyền thực hiện điều chỉnh chính sách này bất cứ lúc nào.